• Laatste NEC'92 Nieuws

  • Sparen bij NEC’92

   Vanaf dit seizoen kan iedereen weer lid worden van onze Spaarclub . Er zijn nog een paar vakjes over. Vanaf 7 september begint het spaarseizoen. U kunt uitsluitend vrijdags, zaterdags en zondags sparen. Info mogelijk bij gunther-sandra@outlook.com Continue reading
  • Algemene ledenvergadering

   Afgelopen vrijdag heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden. Tijdens een druk bezochte vergadering hebben de volgende mutaties plaats gevonden in het bestuur: Dhr. Jo Evers aftredend als voorzitter maar blijft nog een jaar als bestuurslid actief. De volgende bestuursleden hebben te kennen gegeven om niet meer actief in het bestuur zitting te nemen. Dhr. Henk […] Continue reading
  • fruhshoppen1

   Frühshoppen

   Zondag 31 augustus een dag nadat wij ons 90-jarig jubileum gevierd hebben kan men vandaag nog eens alle remmen losgooien in onze kantine.   Continue reading
  • TropicalParty_Nec92 kopie

   Herinnering 90-jarig jubileum!

   Graag willen wij jullie er nog even aan herinneren aan ons 90-jarig bestaansfeest op 30 augustus a.s. Het programma voor zaterdag 30 augustus is als volgt vastgesteld in goed overleg met de activiteitencommissie van onze vereniging : - 13.00 – 17.00 uur beachvoetbaltoernooi  voor alle senioren- en junioren-leden. ( zandgrasveld ). Je mag individueel inschrijven […] Continue reading
  • ledenvergadering

   Vervolg algemene jaarvergadering!

   De Algemene Ledenvergadering NEC’92 wordt gehouden op vrijdag 22 augustus 2014, aanvang 20.00 uur. Vanaf 8 augustus, 2 weken voor de vergadering dus, zullen in de bestuurskamer voor de leden de stukken ter inzage worden gelegd, te weten de notulen van de vorige ledenvergaderingen seizoen 2013-2014, jaarverslag seizoen 2013-2014 en de agenda voor de bijeenkomst […] Continue reading
 • ONZE SPONSOREN