Clubinfo


Tijdens de A.L.V. van 2 september l.l. zijn de aanwezige leden unaniem accoord gegaan met de nieuwe samenstelling van het Bestuur voor het seizoen 2016-2017.

Voorzitter : Jan Reuling.
Vice-voorzitter : Jo Evers.
Secretaris : Kevin Sauren 
Penningmeester : Dave Haja

Overige bestuursleden : Daniel Dombrowe, Ben Pipot, Jos Haja.

Hierbij gaat Daniel de jeugdcoordinatie verzorgen en neemt Jos de activiteiten-commissie op zich evenals de technische commissie met Jo.
Kevin verzorgt de contributie-inning en Harrie de ledenadministratie, waarbij Harrie ook wedstrijdsecretaris is voor de senioren en Daniel voor de jeugdleden.
Diana gaat de website en het gehele online-gebeuren verzorgen.
Monique blijft de kantine-exploitatie doen, Amanda de keuken en Dave het kantine-beheer.
Guus beheert de materialen, Tinie het wassen van de kleding en Dirk en Andries het gehele onderhoud.

Dirk en Andries vragen dringend om versterking hierbij door vrijwilligers van binnen ( of buiten ! ) de vereniging.
Piet Verbaten gaat zich inzetten voor sponsoring en Gunther voor de spaarkas.
Hoofdtrainer is Armand Mingelers, assistenttrainer is Samir Abrik , verzorger is Kail Snackers.
Leider eerste elftal is Hennie van Zundert, grensrechter Math Corvers.
Jos Mertens is leider/grensrechter bij het tweede elftal samen met Math.
Jullie allemaal een fijn, gezond en sportief seizoen toegewenst.
 
Bestuur NEC’92 / Vloerenboulevard.


 
Share our website