Voorlopige uitslag stemming


 •   vrijdag 12 juni 2020

Beste leden,
 
Wederom willen wij jullie bedanken voor het digitaal uitbrengen van jullie stem inzake toetreden van de 4 zittende bestuursleden van Heksenberg, die nu toetreden tot het bestuur van NEC’92.
 
De voorlopige uitslag (definitieve uitslag zal z.s.m. volgen) geeft aan dat alle 4 de bestuursleden een grote meerderheid in stemmen hebben gekregen om toe te treden tot het bestuur van NEC’92. Er waren slechts een handvol tegen stemmen over de 4 kandidaten verdeeld.
 
Om een ieder op de hoogte brengen van de stand van zaken:
 
 • Per 1 Juli is de praktische fusie een feit
 • Goedkeuring vanuit de KNVB is reeds verkregen
 • Wijziging statuten heeft plaats gevonden
 • Per 1 Juli praten we alleen nog over Heksenberg-NEC
 • Op 16-6-2020 zal het bestuur de openstaande functies invullen (voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester)
 
Per 1 Juli bestaat het bestuur uit;
 • Iris Piepot
 • Lesley Stiphout
 • Ger Crins
 • Sjef Meijer
 • Harrie Theunissen
 • Wiel Beerens
 • Fer Habets
 • Henk Butink
 
Namens de nieuwe bestuursleden willen wij jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie hebben uitgesproken in ons middels de digitale stemming.
 
Bestuur Heksenberg-NEC
Share our website